நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு அமைப்பதற்கான நாடுவாரியான செயற்பாட்டுக் குழுக்கள்

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு அமைப்பதற்கான செயற்குழு நாடுவாரியான செயற்பாட்டுக் குழுக்களின் பெயர் விபரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக செயற்குழுவினால் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை வருமாறு:-

 


 

Share.

Comments are closed.