120 மாணவர்களுக்கு கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

கிரான் விவேகானந்தா வித்தியாலய 120 மாணவர்களுக்கு உபகரணங்கள் வாங்கி கொடுக்கப்பட்டன.

Share.

Comments are closed.