பாசல் மாநிலத்தின் நிலவரம்

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

சுவிசின் பாசல் மாநிலம் தனது அண்டை மாநிலமான பிரான்சின் அல்சாஸ் மாநில மக்களுக்கும் மனிதாபிமான அடிப்படையில் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றது.

Share.

Comments are closed.