கொரோனாவைரசும் விளக்கங்களும்

வைரஸைத் தவிர்க்க பரிந்துரைகள்:

  • விலகி இருங்கள் (உதாரணமாக: போதுமான தூரத்தை வைத்து வயதானவர்களைப் பாதுகாக்கவும்; வரிசையில் நிற்கும்போது உங்கள் தூரத்தை கடைப்பிடிக்கவும்; ஒன்றுகூடல்களின் போது உங்கள் தூரத்தை வைத்திருங்கள்)
  • உங்கள் கைகளை நன்கு கழுவுங்கள்
  • மற்றவர்களுக்கு கை கொடுப்பதை தவிர்க்கவும்
  • இருமல் மற்றும் தும்மல் வரும் பொழுது கைக்குட்டை அல்லது முழங்கையின் மடிப்பை பயன்படுத்தவும்
  • காய்ச்சல் மற்றும் இருமல் ஏற்பட்டால், வீட்டில் இருங்கள்
  • மருத்துவரிட்மமோ அல்லது முதலுதவி மருத்துவமனைக்கு செல்வதற்குமுன் தொலைபேசி மூலம் தொடர்புகொள்ளவும்

 

புள்ளிவிபரங்கள்:
சோதனை உறுதியானது: 30913
இறந்தவர்கள்: 1660
04.06.2020 8:00

[cool-content-timeline post-type=”post” post-category=”corona” tags=”” autoplay=”false” story-content=”short” taxonomy=”category” layout=”horizontal” designs=”default” skin=”default” show-posts=”10″ order=”DESC” start-on=”0″ icons=”NO” items=”2″ date-format=”default”]

 

காலவரிசை:
[cool-timeline layout=”compact” designs=”default” skin=”default” category=”corona” show-posts=”10″ order=”DESC” icons=”NO”  date-format=”default” story-content=”short” filters=”yes”]

பதிவுகள்

Corona Tamil Hotline

Corona Tamil Hotline

29

மொத்த அழைப்புக்கள்

 

MORE VIDEO