ஊறி மாநிலத்தில் விதிக்கப்பட்ட தடை எடுக்கப்பட்டது

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ஊறி மாநிலத்தில் விதிக்கப்பட்ட தடை எடுக்கப்பட்டது. 65வயதிற்கு மேற்பட்டோர் முக்கிய காரணம் இன்றி வெளியில் செல்ல வியாழக்கிழமை தடை போடப்பட்டது. இத் தடை அமுலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.

source: cdt.ch

Share.

Comments are closed.