புள்ளிவிபரங்கள் சுவிஸ் (22.05.2020, 8H00)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

சோதனை உறுதியானது: 30 694
இறந்தவர்கள்: 1638
22.05.2020 8:00

Source : bag.admin.ch

Share.